Budownictwo

Czy elastyczne płytki klinkierowe są paroprzepuszczalne?

Oczekiwania wobec materiału, który zostanie wykorzystany na elewacji budynku, są zwykle dość wysokie. Wymaga się od niego atrakcyjnego wyglądu, świetnej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, a także odporności na zabrudzenia oraz dobrego znoszenia warunków pogodowych. Wśród najważniejszych parametrów znajdują się również te, które są związane z reakcją na kontakt z wodą – paroprzepuszczalność oraz nasiąkliwość.

Dlaczego paroprzepuszczalność materiału elewacyjnego ma znaczenie?

Gromadzenie się wilgoci jest jednym z czynników, które mogą spowodować w każdym budynku wiele szkód. Woda zbierająca się wewnątrz w postaci ciekłej przenika do wnętrza ścian i elementów konstrukcyjnych. W przypadku drewna prowadzi do jego deformacji wskutek nasiąkania i pęcznienia włókien, a także do pękania. Nadmiar wody powoduje korozję metalu np. prętów zbrojeniowych, może skutkować niszczeniem betonu i ceramiki budowlanej. Wysoka wilgotność oznacza także zwiększone ryzyko rozwoju grzybów i pleśni.

Nadmiar wilgoci może wydostawać się z budynku dzięki dobrze działającej wentylacji. Problemem jest jednak para wodna, która gromadzi się wewnątrz murów lub przedostaje aż do warstwy materiałów termoizolacyjnych. Jeśli nie będzie mogła przemieszczać się na zewnątrz, na skutek kondensacji ulegnie skropleniu, co może spowodować podobne szkody, jak te opisane powyżej. Dodatkowo osłabi ona działanie docieplenia, prowadząc do jego wychładzania. Optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie na elewacji materiałów, które będą charakteryzowały się odpowiednim poziomem paroprzepuszczalności. Dobrym przykładem są tu elewacyjne płytki klinkierowe, które blokują przenikanie wody do wnętrza murów, a jednocześnie pozwalają na wydostawanie się z nich nadmiaru wilgoci pod postacią pary wodnej.

Podstawowe parametry płytek klinkierowych – nasiąkliwość

Nasiąkliwość materiału elewacyjnego wiąże się z jego zdolnością do wchłaniania wody, która spływa po jego powierzchni czy to wskutek opadów deszczu, czy śniegu. Jeśli struktura materiału okaże się porowata, do wnętrza będzie mogła wniknąć spora ilość wody. Ponieważ rozmiary cząsteczek wody i pary wodnej są różne, materiał może być zarazem mało nasiąkliwy i paroprzepuszczalny. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku płytek klinkierowych oferowanych przez Elastolith. Dzięki temu elewacja, która będzie nimi pokryta, okaże się odporna na zmoczenie, zabrudzenia i działanie mrozu, a także umożliwi pozbywanie się pary wodnej.