Firma

Czym jest Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015?

Utrzymywanie najwyższej jakości oferowanych wyrobów jest dla wielu firm najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Ciągłe doskonalenie produktów oraz zmniejszenie liczby reklamacji i usterek przyczynia się do zdobycia zaufania klientów i budowy silnej marki. Potwierdzeniem starań związanych z przykładaniem dużej wagi do kwestii jakości jest zdobycie certyfikatu ISO 9001 wydawanego przez zewnętrzny i niezależny podmiot.

Co daje Certyfikat ISO 9001?

Możliwość zdobycia Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 pozwala na odniesienie korzyści związanych z usprawnieniem działania firmy. Przeprowadzane procesy stają się lepiej dopracowane, wydajniejsze, a co najistotniejsze gwarantują uzyskiwanie powtarzalnych efektów, a zatem ciągłego poziomu jakości i satysfakcji klientów. Plusem jest także możliwość stałego monitorowania funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie można też zapominać o wpływie na konkurencyjność oferty firmy oraz poprawy jej wizerunku jako ukierunkowanej na zaspakajanie potrzeb klientów.

Jaka jest procedura związana z uzyskaniem Certyfikatu ISO 9001:2015?

Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2015 jest ostatnim elementem kończącym proces wprowadzania w firmie kompleksowego Systemu Zarządzania Jakością. Jego pierwszym etapem jest przeprowadzenie audytu wstępnego, w ramach którego dokonuje się analizy istniejących procesów i porównuje je z wymaganiami normy ISO 9001. Następnym krokiem jest szkolenie wstępne, pozwalające na zapoznanie pracowników i kadry z przebiegiem procedury. Po nim odbywa się zbieranie informacji potrzebnych do opracowania dokumentacji obejmującej Mapę Procesów, strukturę i schemat odpowiedzialności, a także określa cele jakości i przygotowuje Księgę Jakości która, choć nie jest wymagana, to pomaga w uporządkowaniu całego przedsięwzięcia. Powstają także konieczne procedury i formularze. Budowa Mapy Procesów wymaga ich wcześniejszej identyfikacji oraz ustalenia zależności między nimi. Tę część procesu kończy weryfikacja opracowanych materiałów oraz szkolenia dla pracowników. Przygotowanie do rozpoczęcia procesu certyfikacji wiąże się z wykonaniem audytu funkcjonowania systemu, a także z wprowadzeniem koniecznych korekt. Ostatnim krokiem jest przeprowadzenie samej certyfikacji. Dobrym przykładem firmy, która w trosce o zachowywanie najwyższych standardów produkcji zdecydowała się na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością jest Kołaszewski Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją i sprzedażą konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych, w tym maszyn rolniczych.