Budownictwo

Dlaczego warto wykonywać przeglądy okresowe maszyn drogowych i budowlanych?

Zakup nowej, a nawet używanej maszyny budowlanej lub drogowej stanowi niemały wydatek, sięgający od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Aby tabor nie generował dodatkowych kosztów, należy zadbać o jego należyty stan technicznych – dzięki temu będziesz musiał płacić wyłącznie za eksploatację pojazdów, a nie drogie naprawy. Jak wykrywać jednak w porę wszystkie usterki oraz awarie? Z pomocą przychodzą okresowe przeglądy – tłumaczymy, jak często należy je wykonywać oraz co powinny obejmować.

W jakim celu konieczne są regularne przeglądy maszyn drogowych i budowlanych?

Cykliczne sprawdzanie stanu technicznego maszyn w czasie ich eksploatacji jest Twoim obowiązkiem – niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem tylko jednego pojazdu czy też całego parku maszynowego. Okresowe przeglądy pozwolą Ci sprawdzić zarówno kondycję i prawidłowe działanie sprzętu, jak również sprawność wszelkich zabezpieczeń i systemów ochronnych. Regularny serwis maszyn budowlanych i drogowych jest też świetnym sposobem na wczesne wykrycie drobnych usterek, które w przyszłości mogłyby przerodzić się w poważne awarie, generujące znaczne koszty naprawy.

Decydując się na regularne przeprowadzanie kontroli technicznych możesz mieć pewność, że posiadane przez Ciebie pojazdy są w pełni sprawne, działają wydajnie i pozwalają na efektywne wykonywanie prac. Dbanie o należytą kondycję maszyn gwarantuje też pełne bezpieczeństwo operatora oraz wszystkich osób, które znajdują się na placu budowy. Przeglądy nie są więc zbędnym wydatkiem – w rzeczywistości pozwalają zaoszczędzić znaczne środki finansowe, ponieważ posiadając sprawne maszyny nie jesteś narażony na niespodziewane awarie oraz przestoje w realizacji danych inwestycji.

Jak często należy poddawać maszyny budowlane przeglądom?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów maszyn drogowych i budowlanych powinna być uzależniona od kilku czynników, takich jak m.in. rodzaj pojazdu, warunki środowiskowe, zakres prac czy intensywność użytkowania danego sprzętu. W większości przypadków terminy kolejnych prac serwisowych są określane przez samego producenta danego pojazdu za pomocą jednostek zwanych motogodzinami (mth). Tzw. małe przeglądy mają zazwyczaj miejsce co 10, 50 oraz 250 mth, z kolei poważniejsze czynności konserwacyjne, obejmujące wymianę niektórych części oraz kalibrację podzespołów, wykonuje się co 500, 1000 oraz 2000 mth.

Niestety, motogodziny nie sprawdzą się w każdym przypadku, np. wówczas, gdy wejdziesz w posiadanie używanej maszyny i nie masz pewności, kiedy była ostatni raz sprawdzana. Przeglądy są też przeprowadzane z większą częstotliwością przez firmy, które zajmują się wypożyczaniem maszyn drogowych oraz budowlanych – mechanicy sprawdzają prawidłowe działanie pojazdów po każdym zakończonym okresie wynajmu.

W przypadku klasycznego kalendarza przeglądów opartego o określoną liczbę motogodzin, pilnowaniem harmonogramu powinna zajmować się wyznaczona do tego celu osoba.

W wielu przedsiębiorstwach taki obowiązek spoczywa na samym operatorze, o ile jest on jedyną osobą korzystającą z danego pojazdu oraz posiada własny system rejestrowania daty i stanu licznika. Czasem zajmuje się tym np. jeden z mechaników, który poza swoim standardowym zakresem obowiązków prowadzi również tzw. kartotekę maszyny. Ostatnią możliwością jest powierzenie tej kwestii firmie wykonującej przeglądy  jej przedstawiciele kontaktują się wówczas w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych – wyjaśnia specjalista reprezentujący firmę Bellator, która zajmuje się serwisem maszyn drogowych i budowlanych.

Co powinien obejmować przegląd techniczny?

Podstawowe przeglądy techniczne, przeprowadzane co około 10 mth, polegają najczęściej na sprawdzeniu stanu filtrów, poziomu oleju oraz płynu hamulcowego. W ramach prac przeprowadza się również test hamulców i systemu cofania, a także dokonuje uzupełniania smaru w ruchomych elementach pojazdu. Nawet tak bazowe czynności połączone ze sprawdzeniem ogólnego stanu technicznego pozwalają na poprawę funkcjonowania maszyny, co przekłada się również na przedłużenie jej żywotności.

W przypadku tzw. dużych przeglądów zakres prac wzrasta. Wymienia się wówczas wszystkie oleje (tj. w silniku, mostach, przekładniach obrotu, reduktorach, układzie hydraulicznym itp.) oraz filtry (tj. silnika, paliwa, hydrauliki i transmisji). Mechanicy ustawiają też zawory silnika oraz wymieniają uszczelki. Są to oczywiście jedynie przykładowe czynności serwisowe – działania serwisantów są uzależnione od bieżących potrzeb danej maszyny.