Budownictwo

Jak często czyścić klimatyzację w pomieszczeniach biurowych?

Klimatyzacja w przestrzeniach biurowych nie jest już dzisiaj niczym niezwykłym. Na montaż takiego systemu decydują się nie tylko wielkie korporacje, ale również mniejsze firmy, które doskonale zdają sobie sprawę, że praca w wysokiej temperaturze nie jest zbyt efektywna. Musimy jednak pamiętać, że klimatyzacja spełni swoją funkcję tylko wtedy, gdy o nią właściwie zadbamy. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak często należy czyścić klimatyzację w pomieszczeniach biurowych i jakie inne obowiązki spoczywają na pracodawcach.

Dlaczego regularne czyszczenie klimatyzacji jest ważne?

Klimatyzacja dostarcza nam przyjemny chłód w letnie upały, jednak działanie tego systemu w pomieszczeniach biurowych może być niebezpieczne dla zdrowia oraz dobrego samopoczucie pracowników. Jak to możliwe? Jeżeli zaniedbamy kwestię utrzymania klimatyzacji biurowej w czystości, to z czasem w instalacji zacznie gromadzić się coraz więcej brudu – przede wszystkim kurzu oraz drobnoustrojów, które mają idealne warunki do rozwoju. Podmuch powietrza jest w stanie roznosić wspomniane zanieczyszczenia, które ostatecznie trafiają do górnych dróg oddechowych osób korzystających z danej przestrzeni.

Objawy oddychania takim powietrzem mogą być różne – najczęściej możemy zaobserwować znaczne podrażnienia błon śluzowych oraz reakcje alergiczne, od klasycznego kataru, aż po zapalenie spojówek. W niektórych przypadkach następstwa są groźniejsze, zwłaszcza jeśli mowa o astmatykach lub osobach, które cierpią na bardzo silne alergie. Zła jakość powietrza może też przekładać się na gorszy nastrój, który potrafi skutkować pogorszeniem wydajności i efektywności wykonywanej pracy.

Nie można również zapomnieć, że zapchana klimatyzacja cechuje się gorszą wydajnością oraz większym poborem energii elektrycznej. System pracuje więc słabiej, a jego eksploatacja jest droższa  skraca się również żywotność poszczególnych podzespołów – dodaje specjalista reprezentujący firmę Waso Klim z Chorzowa, która zajmuje się montażem oraz konserwacją systemów klimatyzacji biurowych.

Częstotliwość czyszczenia klimatyzacji biurowej – co mówią przepisy?

System klimatyzacyjny w przestrzeni biurowej powinien być regularnie czyszczony – taki obowiązek nakłada na pracodawcę rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Niestety, wspomniany dokument określa jedynie konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych, ale nie precyzuje, z jaką częstotliwością należy dokonywać przeglądów. Przyjmuje się jednak, że należy skorzystać z usług ekipy serwisującej przynajmniej raz w roku.

Jeżeli mamy wątpliwości, to najlepiej sprawdzić instrukcję eksploatacji danego urządzenia, którą dostarcza sam producent. Znajdziemy tam jednak tylko ogólne wytyczne, ponieważ częstotliwość konserwacji i czyszczenia klimatyzacji zależy w rzeczywistości od wielu czynników – do najważniejszych zaliczamy:

  • rodzaj klimatyzatora,
  • rodzaj instalacji,
  • podatność jednostki na zanieczyszczenia,
  • kubaturę pomieszczeń oraz przepływ powietrza,
  • ewentualne awarie oraz uszkodzenia,
  • prawidłowość wcześniej przeprowadzanych prac.

Jeżeli system klimatyzacyjny działa więc w przestrzeni, która jest szczególnie narażona na występowanie zwiększonej ilości zanieczyszczeń, to może być konieczne częstsze czyszczenie urządzenia, np. dwa razy do roku – najlepiej zaraz pod koniec wiosny oraz przed sezonem zimowym, czyli w tzw. okresie przejściowym.

Warto również dodać, że sama konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii nie jest jedynym obowiązkiem pracodawcy. Opiekun danej przestrzeni biurowej musi również zastosować środki, które pozwolą ograniczyć powstawanie oraz rozprzestrzenianie się hałasu i drgań wywoływanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych.

Jak wygląda typowy przegląd klimatyzacji biurowej?

W czasie standardowej wizyty ekipy serwisującej możemy liczyć na ogólną kontrolę działania urządzenia, sprawdzenie poziomu szczelności instalacji i odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego, a także prace związane z czyszczeniem. W czasie porządków serwisanci powinni umyć lub wymienić filtry (w zależności od ich rodzaju), oczyścić parownik, skraplacz i odpływ oraz wymienić części, które są zniszczone i nie nadają się już do dalszej eksploatacji.