Jak odpowiednio zabezpieczyć wykopy?

Praca na budowie bardzo często związana jest również z przeprowadzaniem robót naziemnych. Tak naprawdę, znaczna większość robót budowlanych i inżynieryjnych rozpoczyna się przede wszystkim zrobieniem wykopów. Niemniej jednak wykopy te trzeba odpowiednio zabezpieczyć. Nie można również dopuścić do tego, by do gruntu przedostawała się woda lub by zaczął on osiadać, przez co narażona zostanie infrastruktura w okolicy. Odpowiednie zabezpieczenie wykopów nie dopuszcza również do tego, by konstrukcja była chwiejna. Wobec tego, w jaki sposób można odpowiednio je zabezpieczyć?

Ścianka Larsena rozwiązaniem idealnym

Ścianki Larsena od wielu już lat wykorzystywane są do zabezpieczenia wykopów. Ścianki Larsena są powszechnie wykorzystywane i skutecznie zabezpieczają wykopy budowlane zarówno przed zniszczeniem jak i przed podsiąkaniem. Co ciekawe, jednak stosuje się je jako konstrukcję tymczasową, a czasem nawet można wykorzystać je również jako konstrukcje docelową. Zabezpieczenie wykopu przy pomocy ścianki Larsena bazuje na precyzyjnym dobraniu stalowych elementów pod względem kształtu. Kolejno muszą zostać one umieszczone w podłożu przy wykorzystaniu wibromłotów. Oczywiście do tworzenia ścianek Larsena najczęściej wykorzystuje się zarówno profile w kształcie litery U lub profile w kształcie litery Z. Co więcej, na końcu trzeba je ze sobą połączyć przy pomocy specjalnych, stalowych zamków, które zagwarantują szczelność. Dzięki temu cała konstrukcja jest odpowiednio zabezpieczona przed osuwaniem się gruntu, a także przed dostaniem się wody do przygotowanego wykopu. Niemniej jednak warto wspomnieć, że ścianki Larsena znajdują również zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym. To właśnie tam spełniają one rolę swoistej przesłony przeciwfiltracyjnej, która ma zapobiegać erozji nadbrzeży, a także niszczeniu gruntu. Może ono pojawić się szczególnie w momencie, kiedy nastąpi zmiana poziomu wód gruntowych.

Ścianka Larsena- cena

Nie da się ukryć, że dla wielu kierowników budowy ścianka Larsena cena będzie niezwykle istotną informacją. Kierownicy budowy zwykle stawiają na ekonomiczność rozwiązań i mają w zwyczaju poszukiwanie oszczędności. Warto jednak zaznaczyć, że cena ścianki Larsena jest uzależniona od konkretnego województwa. Dla przykładu w rejonie województwa dolnośląskiego, średnia cena ścianki Larsena za metr kwadratowy wacha się w granicach od 332 do 360 złotych. Z kolei już w województwie kujawsko-pomorskim, cena za metr kwadratowy ścianki Larsena wynosi już od 318 do 339 złotych.