Firma

Jaka jest różnica między rachunkowością a księgowością?

Bardzo często zdarza się, że pojęcie rachunkowości stosowane jest zamiennie z księgowością. Tak naprawdę każde z nich spełnia jednak inne zadania, które tylko w niektórych momentach mogą się ze sobą pokrywać. Rachunkowość jest przede wszystkim szerszym pojęciem, księgowość natomiast stanowi pewną jej część. Jakie są istotne różnice pomiędzy rachunkowością a księgowością?

Księgowość – co to takiego?

Księgowość to pewien system rejestrowania wydatków, które dotyczą działalności konkretnej firmy.  W ten właśnie sposób ewidencjonuje się:

 • składniki majątkowe,
 • źródła finansowania,
 • wszystko, co zostało zakupione lub sprzedane,
 • wydatki przeznaczone na reklamy i inne działania,
 • wynagrodzenia pracowników.

Chodzi tutaj o wszelkie zdarzenia finansowe, które mogą mieć wpływ na działanie firmy, a także ich dokładnie uporządkowanie, np. w celu określenia, jak wygląda sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa, a także wyliczenia podatku. Takie usługi mogą wykonywać biura księgowa, ale także biura rachunkowe, których oferta jest jednak zdecydowanie szersza.

Na czym polega rachunkowość?

Na rachunkowość składa się przede wszystkim księgowość, a także część kalkulacyjna i sprawozdawcza. To rozbudowana forma prowadzenia zapisu wszelkich zdarzeń gospodarczych mających miejsce w ramach konkretnego przedsiębiorstwa. Do zadań rachunkowości należy m.in. gromadzenie oraz przechowywanie informacji, a także kontrolowanie sytuacji finansowej firmy.

Kompleksowa obsługa biur rachunkowych w zakresie rachunkowości obejmuje przede wszystkim:

 • rozliczenie podatków PIT,
 • kontaktowanie się z Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • badania sprawozdań finansowych,
 • obsługę płac pracowniczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Niezależnie od wybranej przez daną firmę formę rozliczenia zawsze najważniejszy będzie wysoki poziom wykonywanych usług. Zapewni je m.in. biuro rachunkowe znajdujące się w centrum Warszawy – AKRO. Spółka oferuje kompleksową obsługę jednostkom usługowym, produkcyjnym, handlowym czy wydawniczym. Swoje długoletnie doświadczenie opiera na prowadzeniu ksiąg licznych spółek handlowych, komandytowych, fundacji i stowarzyszeń.

Każda firma, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, potrzebuje skorzystać z usług biura rachunkowego. Warto wybrać jedną sprawdzoną spółkę, aby potem z pełnym zaufaniem móc korzystać z różnych jej atutów. Właśnie w taki sposób zapewni się firmie stabilność finansową.