Firma

Podstawy prowadzenia księgowości w stowarzyszeniach?

Według ustawy Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku stowarzyszenia dzielą się na mające osobowość prawną – zarejestrowane w KRS – oraz niemające osobowości prawnej. Mogłoby się wydawać, że jedynie te pierwsze będą zobowiązane do prowadzenia księgowości, jednak prawo nakłada taki obowiązek na wszystkie rodzaje stowarzyszeń. Warto więc poznać podstawy prowadzenia księgowości w stowarzyszeniach.

Księgowość pełna czy uproszczona?

Stowarzyszenia wpisane do KRS mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, natomiast nieposiadające osobowości prawnej mogą wybrać, czy będą prowadzić księgowość pełną, czy uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK).

Niezależnie od wyboru warto powierzyć prowadzenie księgowości biurom księgowym. Niektóre z nich – na przykład Biuro Rachunkowe Doroty Roszkowskiej-Galant – mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze różnego rodzaju przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń. Dzięki temu doskonale rozumieją ich funkcjonowanie i chętnie służą profesjonalnym doradztwem.

Prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia

Pełna księgowość stowarzyszenia polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Obejmuje ona:

  • stworzenie polityki rachunkowości z opisem zasad, na jakich prowadzone będą księgi rachunkowe,
  • ułożenie planu kont – wykazu kont księgowych, na których będą księgowane operacje,
  • weryfikację merytoryczną, rachunkową i formalną, polegającą na sprawdzaniu wszelkich dokumentów stanowiących podstawę zapisów w księgach rachunkowych,
  • przypisanie dokumentów księgowych do odpowiednich kont księgowych,
  • ewidencję środków trwałych oraz WNiP,
  • konieczność sporządzania sprawozdania finansowego.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów stowarzyszeń

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów stowarzyszenia obejmuje:

  • zestawienia przychodów i kosztów,
  • zestawienia przepływów finansowych – na ich podstawie wypełnia się roczną deklarację CIT-8,
  • karty przychodów pracowników,
  • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W UEPiK nie prowadzi się ewidencji operacji pieniężnych, więc stowarzyszenie musi samo zadecydować, jak będzie gromadzić informacje o posiadanych pieniądzach, zobowiązaniach czy należnościach.

Co ważne, stowarzyszenie ma 30 dni od rozpoczęcia działalności na zgłoszenie w urzędzie skarbowym, że chce korzystać z UEPiK. Jeśli tego nie zrobi, automatycznie jest obejmowane obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie pełnej księgowości na uproszczoną konieczne jest zgłoszenie jej w urzędzie skarbowym do 31 stycznia.