Budownictwo

Sprzęty i urządzenia stosowane w pracach geologicznych

Przeprowadzanie działań związanych ze skorupą ziemską wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi, tylko wówczas są one bowiem efektywne. Jaki charakter mają prace geologiczne i na czym konkretnie polegają? Przeczytaj tekst, aby poznać odpowiedzi na te pytania oraz dowiedzieć się, jakie urządzenia przydają się podczas wykonywania czynności tego typu.

Co to są prace geologiczne?

Na budowę geologiczną danej powierzchni składają się takie czynniki, jak właściwości skał, ich wiek oraz rozmieszczenie w skorupie ziemskiej. Nauka o niej zakłada również określenie okoliczności wpływających na kształtowanie się poszczególnych warstw. Prace geologiczne polegają zatem na badaniu oraz projektowaniu rozwiązań związanych ze skorupą ziemską.

W praktyce mowa zatem między innymi o przygotowywaniu map danego terenu poszukiwaniu wód podziemnych oraz uzyskiwaniu informacji przydatnych w razie planów przeprowadzania działań inżynieryjnych. W skład prac wchodzą również roboty geologiczne. One także wymagają wykorzystania specjalnych maszyn i urządzeń, bez których wiercenie, badanie nośności podłoża czy też jego gęstości nie byłoby możliwe.

Jakie maszyny wykorzystuje się przy pracach geologicznych?

Prowadzenie prac geologicznych może się wiązać z wykonywaniem odwiertów. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju wiertnice. Obecnie możliwości jest wiele, dlatego urządzenia tego typu mogą być stacjonarne lub mobilne, a także charakteryzować się innymi parametrami. Z kolei do określenia właściwości gruntu stosuje się sondy, a ich rodzaj najlepiej dostosować do konkretnego przeznaczenia. Firmy zajmujące się pracami geologicznymi, takie jak na przykład GEOTEST, mają w swojej ofercie również badania płytą dynamiczną i VSS. Działania tego typu mają na celu pomóc w określeniu zagęszczenia oraz nośności gruntu. Prace geologiczne przeprowadza się na przykład po to, aby zbadać, czy na danym terenie można zrealizować planowaną inwestycję budowlaną. Badanie właściwości gruntu jest konieczne również w przypadku wykonywania kanalizacji czy przydomowej oczyszczalni ścieków. W ten sposób można także określić, jak przygotować podłoże pod dany obiekt. Dobór urządzeń przeznaczonych do prac geologicznych wpływa na ich efektywność oraz na wiarygodność badań i pomiarów. Najlepszą opcją jest zatrudnienie firmy, która nie tylko dysponuje koniecznym sprzętem, ale zatrudnia również wykwalifikowanych pracowników, którzy umieją z niego korzystać.