Firma

Techniki pomiaru temperatury w piecach szklarskich

Produkcja szkła wymaga osiągania wysokich temperatur w specjalnych piecach szklarskich. Jej precyzyjne kontrolowanie pozwala na uzyskanie surowca o konkretnych parametrach, dlatego istnieje wiele technik, które służą do pomiaru temperatury w piecach szklarskich. Coraz częściej sposoby konwencjonalne zastępowane są kamerami termowizyjnymi, które pozwalają na uzyskanie większej dokładności odczytów.

Jakie są techniki pomiaru temperatury w piecach szklarskich?

Jedną z technik stosowanych do pomiaru temperatury w piecach szklarskich są ogniwa termoelektryczne. Jest to obwód elektryczny, składający się z różnych przewodników, na styku których pod wpływem temperatury dochodzi do powstania siły elektromotorycznej. Główną zaletą tej techniki jest prostota jej budowy. Niestety termopary płaszczowe pozwalają jedynie na punktowe wykonywanie pomiarów.

Sprawia to również, że stosowanie ich w piecach szklarskich nie pozwala na kontrolowanie strat ciepła, które mają miejsce na obmurzu pieców. Poza kontrolą pozostają również urządzenia służące do odzyskiwania ciepła.

Dlatego coraz większą popularnością cieszą się kamery termowizyjne, które pozwalają na kompleksowy pomiar temperatury w danym piecu szklarskim. Dodatkowo ich wykorzystywanie pozwala wskazać miejsca zwiększonej emisji ciepła, co umożliwia diagnostykę pieca w trakcie jego pracy. W ten sposób można na wczesnym etapie wykryć stopniowe rozszczelnianie danego fragmentu i podjąć prace konserwatorskie, zanim dojdzie do jego uszkodzenia.

Termowizja sprawdza się również poza obszarami pieców szklarskich w celu kontroli temperatury urządzeń pomocniczych oraz ciągów kominowych. W ten sposób łatwiej jest uzyskać komplet danych dotyczących wydajności danego układu oraz wprowadzić w nim niezbędne naprawy lub zmiany.

Sprzedażą kamer termowizyjnych zajmują się przedsiębiorstwa, takie jak EC TEST Systems z Krakowa.

Zalety stosowania kamer termowizyjnych w piecach szklarskich

Największą zaletą kamer termowizyjnych jest automatyzacja systemu kontroli, która znacznie zwiększa efektywność prowadzonych prac produkcyjnych. Dodatkowo pomiar może obejmować zarówno przestrzenie ścian, łuków portowych, jak i sklepienia pieca. Dane są zapisywane, co pozwala na przeanalizowanie większej ilości informacji i ustalenie czynników wpływających na zmiany temperatury w piecu.

Dzięki podglądowi możliwe jest śledzenie propagacji płomienia, a także ustalenie alarmu w przypadku wykrycia nieszczelności w piecu lub pojawienia się obszarów o dużym spadku temperatury.