Firma

Uzależnienie od partnerów biznesowych – potencjalne zagrożenie dla firmy

Współpraca biznesowa to relacja partnerska, którą warto pielęgnować i doceniać. Niestety czasem przynosi ona więcej strat niż zysków. Ograniczony rynek, zmniejszone zyski, zwiększające się oczekiwania – wszystko to wpływa na obniżenie zadowolenia z partnerstwa. Dlatego, żeby uniknąć tego typu sytuacji, warto konsultować się ze specjalistą. Czym grozi uzależnienie się od partnera biznesowego?

Co burzy dobrą współpracę?

Załóżmy, że masz zaufanego partnera biznesowego, z którym łączą Cię dobre relacje. Taki stan rzeczy powinien oczywiście trwać jak najdłużej, ale nie zawsze tak jest. W pewnym momencie możecie obydwoje dość do „muru”, przez który nie da się przejść dalej.

Takimi przeszkodami mogą być:

  • ograniczony w danym regionie rynek,
  • bariery dla klienta (np. zbyt mały lub zbyt duży prestiż),
  • bardzo specyficzny produkt,
  • duże koszty związane z wprowadzaniem ewentualnych zmian,
  • technologia zbyt przestarzała lub zbyt nowoczesna,
  • nieodpowiednia strategia zakupowa,
  • nieporozumienia podczas decyzji strategicznych.

Wszystko to może potencjalnie prowadzić do braku zgodności. Firma, współpracując z innym przedsiębiorstwem przez dłuższy czas, uzależnia się od niego. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to sytuacja jest korzystna. Ale już w przypadku nieporozumień – staje się to „kulą u nogi”. To, jakie działanie warto podjąć w takiej sytuacji, może ocenić na przykład doradca finansowy z Warszawy.

Nieudana współpraca nie tylko nie przynosi zysków, ale też może generować straty. Szczególnie gdy chcesz się rozwijać, a Twój partner biznesowy nie ma takich ambicji lub możliwości. Wówczas Wasze potrzeby po prostu się rozmijają i żadna strona nie będzie do końca zadowolona ze współpracy.

Co w ten sposób się traci?

Firma uzależniona od jednego partnera biznesowego naraża się na ryzyko finansowe. To tym bardziej niekorzystne, jeśli utraci się opcję kompensowania utraty dochodu w przypadku sezonowości lub kryzysu w branży.

Ponadto współpraca z jednym podmiotem ogranicza możliwość zdobywania doświadczenia i rozwijania horyzontów biznesowych.   

Jak uniknąć problematycznej współpracy?

Z każdej potencjalnie problematycznej sytuacji biznesowej jest jakieś wyjście. Kluczowe jest natomiast to, by korzystać z pomocy i poradnictwa zaufanych specjalistów.

W tym zakresie wsparcia udziela na przykład kancelaria prawna z Warszawy. Specjaliści pomogą zwiększyć efektywność danego przedsiębiorstwa. Bezpośrednio przełoży się to na konkurencyjność firmy, jak też na poprawę jej sytuacji ekonomicznej.