Budownictwo

Zasady montażu liniowych nawilżaczy powietrza

Stosowanie przemysłowych systemów nawilżania powietrza daje możliwość utrzymania odpowiedniego klimatu pomieszczeń, niezbędnego w wielu rodzajach działalności przemysłowej i rolniczej. Nawilżanie mgłą wodną pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności produkcji przy niewielkim zużyciu wody i energii elektrycznej.  Jednak, ze względu na specyfikę działania tego typu systemów, należy pamiętać o doborze odpowiedniej ich wydajności w stosunku do wielkości pomieszczeń oraz prawidłowym montażu.

Jak działa system nawilżania powietrza i co daje?

Systemy nawilżania powietrza pozwalają na zachowanie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniach. Utrzymanie odpowiedniej wilgotności umożliwia eliminowanie zanieczyszczeń pochodzących z różnych procesów technologicznych – głównie pyłów zawieszonych. Jest także sposobem na ograniczenie ilości ładunków elektrostatycznych znajdujących się w powietrzu oraz metodą na utrzymywanie prawidłowej temperatury. Wydajne nawilżanie jest potrzebne w różnych rodzajach upraw pod osłonami – m.in. w tunelach foliowych lub szklarniach. Optymalna wilgotność jest również warunkiem przeprowadzania niektórych procesów, zwłaszcza w przypadku produkcji i przetwórstwa żywności.

Zasada działania systemów nawilżania adiabatycznego opiera się na korzystaniu z tzw. mgły wodnej, czyli bardzo drobnych cząsteczek wody, które z uwagi na swoją niewielką masę nie moczą powierzchni, gdyż łatwo i szybko odparowują. Urządzenia do wydajnego przemysłowego nawilżania powietrza oferuje m.in. firma Synapo. Systemy wysokociśnieniowe nawilżania powietrza są zbudowane z czujników wilgotności, urządzeń sterujących i dozujących wodę oraz układu dysz. Rozpylanie wody odbywa się na dużej przestrzeni, a urządzenia dobierane są indywidualnie do wielkości pomieszczeń oraz potrzeb klienta.

Gdzie powinny się znajdować dysze systemu nawilżania?

W nawilżaniu adiabatycznym jednym z najważniejszych czynników przesądzających o funkcjonowaniu całego systemu są dysze rozprowadzające wodę. To dzięki ich odpowiedniej budowie możliwe jest rozbijanie cząsteczek wody na mniejsze – czy to za sprawą właściwego ukształtowania wylotów, czy też wprowadzania powietrza pod wysokim ciśnieniem. Nawilżacze powietrza są w stanie uzyskiwać założoną wydajność tylko wówczas, gdy dysze zostaną właściwie rozmieszczone. Ważne jest takie ich zamontowanie, by w zasięgu rozprowadzanej mgły wodnej znalazła się cała przestrzeń, która ma być nawilżona. Ponadto montuje się je na maksymalnej możliwej wysokości, aby uzyskać wymagany efekt nawilżenia.